Ukraine Stats Leaders

Points Per Game
 Ilya ZDIRKA
  KSLI-Ky.
  (--3)
  Avg: 31.8
 1. Zdirka, KSLI-Ky.31.8 
 2. Kobzisti, KSLI-Ky.19.7 
 3. Chernogritsk., SDYUSHO.18.4 
 4. Rudiuk, Vinnytsya17.7 
 5. Mikhailov, Kharkiv17.6 
 6. Tarasyuk, Vinnytsya17.1 
 7. Koldomassov, SDYUSHO.15.6 
 8. Pivovar, Kharkiv15.4 
 9. Krutoguz, Cherkasy.14.5 
 10. Ivanov, KSLI-Ky.14.4 
Rebounds Per Game
 Denis RUDIUK
  Vinnytsya
  (--3)
  Avg: 15.9
 1. Rudiuk, Vinnytsya15.9 
 2. Grishchenko, Vinny.10.6 
 3. Mikhailov, Kharkiv10.4 
 4. Golenkov, Cherkasy.10.1 
 5. Batalsky, SD.9.8 
 6. Chernogritsk., SDYUSHO.8.6 
 7. Kobzisti, KSLI-Ky.7.7 
 8. Zdirka, KSLI-Ky.7.5 
 9. Trikolenko, DYuK.7.5 
 10. Krichevsky, SDYUSHO.7.5 
Assists Per Game
 Ilya ZDIRKA
  KSLI-Ky.
  (--3)
  Avg: 5.5
 1. Zdirka, KSLI-Ky.5.5 
 2. Mozolev, SDYUSHO.4.6 
 3. Lyashenko, Vinny.4.3 
 4. Chernogritsk., SDYUSHO.4.2 
 5. Tarasyuk, Vinnytsya3.4 
 6. Kostenko, KSLI-Ky.3.3 
 7. Pivovar, Kharkiv3.1 
 8. Levchuk, Vinnytsya3.1 
 9. Koldomassov, SDYUSHO.3.0 
 10. Dengin-D., SDYUSHO.2.8 
Steals Per Game
 Ivan KOLDOMASSOV
  SDYUSHO.
  (186-G-3)
  Avg: 4.3
 1. Koldomassov, SDYUSHO.4.3 
 2. Levchuk, Vinnytsya3.2 
 3. Chernogritsk., SDYUSHO.3.1 
 4. Kostenko, KSLI-Ky.3.1 
 5. Zdirka, KSLI-Ky.2.9 
 6. Krichevsky, SDYUSHO.2.8 
 7. Lyashenko, Vinny.2.7 
 8. Ivanov, KSLI-Ky.2.6 
 9. Vologdin, SD.2.6 
 10. Batalsky, SD.2.6 
Blocks Per Game
 Denis RUDIUK
  Vinnytsya
  (--3)
  Avg: 4.5
 1. Rudiuk, Vinnytsya4.5 
 2. Kamka, SD.1.5 
 3. Melnyk, DYuK.1.4 
 4. Kobzisti, KSLI-Ky.1.4 
 5. Bezima, KSLI-Ky.1.3 
 6. Bednostin, SDYUSHO.1.2 
 7. Trikolenko, DYuK.1.0 
 8. Golenkov, Cherkasy.0.9 
 9. Garlinsky, KSLI-Ky.0.9 
 10. Shekhovtsov, SDYUSHO.0.9